Disable Preloader

فعالیت‌های اشتغالزایی در دو بخش دامداری و پوشاک همچنان زیر نظر شبکه توسعه اجتماعی رسالت پیگیری می‌شود و بازسازی جایگاه‌های دام دیگری نیز به زودی به اتمام می‌رسد. 

در بخش خیاطی پرونده ۳۲هسته‌ی پوشاک برای دریافت وام قرض‌الحسنه تکمیل شده است که وام آنها آزاد شده است و با استفاده از آن تجهیزات خیاطی مورد نیاز به تشخیص کارشناسان شبکه خریداری خواهد شد.
 
کلیه کیفهای پارچه‌ای تولید شده در کارگاه‌های خیاطی با هماهنگی تسهیل‌گر شبکه در بِستَر بازار اعضاء شبکه به فروش رفته‌اند. این کیفها با سفارش از قبل شبکه دوخته‌ شده‌اند و عرضه عمومی ندارند‌. زنجیره تولید در بخش پوشاک بصورت کامل از تهیه مواد اولیه تا فروش محصولات؛ توسط شبکه توسعه اجتماعی رسالت سازماندهی و مدیریت می‌شود و همه اجناسی که در این بخش تولید می‌شوند با سفارش انجام شده برای تولید آنها برنامه‌ریزی می‌شود. 

یکی دیگر از اقدامات انجام شده در حوزه اشتغالزایی معرفی افرادی که دارای ایده اشتغالزایی هستند به بانک قرض‌الحسنه رسالت جهت دریافت وام قرض‌الحسنه است که خوشبختانه تا امروز به هفت‌ نفر وام اشتغالزایی داده شده است و ایده‌ این دوستان عملی شده است‌.