Disable Preloader

یکسال از حضورمان در کرمانشاه می‌گذرد و خیلی خوشحالم که به بهترین شکل ممکن تعهدی را که به هم و به مردم کرمانشاه دادیم با هم عملی می‌کنیم. از روز اول حضور در کرمانشاه ایجاد اشتغال پایدار برایم‌ یک دغدغه بود و به همین منظور با همکاری شبکه توسعه اجتماعی رسالت برای این امر اقدام شد. 

بازسازی چهل جایگاه دام و از سرگیری دامداری این خانوارها از یک طرف و وارد شدن بانوان‌ به چرخه کار و تولید از طرف دیگر بسیار مسرّت بخش است. 

در یکسال گذشته در کنار اقدام در دو حوزه دامداری و پوشاک برای اشتغالزایی به افرادی که دارای ایده بودند تا بتوانند به یک شغل پایدار برسند از طریق معرفی به بانک قرض‌الحسنه رسالت به آنها وام بدون بهره پرداخت شد که تا امروز به هفت نفر وام پرداخت شده است و به کمک آن کامیون، تراکتور، نیسان‌ و ... خریداری شده است تا اشتغال این عزیزان نیز پایدار و دائمی شود.

 

در هفته گذشته در کنار هم واحدهای تمام شده را تحویل خانوارها دادیم. در روستای امام عباس علیا که اولین روستایی بود که به آن وارد شدیم 30واحد ساختمانی را در ظرف مدت ده ماه کامل کردیم و تحویل دادیم تا فعالیت‌های ساختمانی در این روستا بصورت کامل به پایان برسد. فعالیت‌ها در روستای امام عباس سفلی نیز که دو خانوار است با تحویل واحدهای آن که در مدت پنج ماه تکمیل شدند پایان یافت. 

فعالیتها اکنون در بخش ساخت و ساز در چهار روستای دیگر متمرکز است و امیدواریم بتوانیم بزودی واحدهای باقیمانده را که 31واحد است تمام کنیم و تحویل خانوارها دهیم تا زندگی جديد خود را در آن آغاز کنند. تعداد واحدهای باقیمانده در روستای شمشیره داره رشید 4واحد، تپه کبود سفلی 4واحد، دماغ سفید 7واحد و تپه کبود علیا 16واحد می‌باشد.