Disable Preloader

من معتقد هستم که حضور بانوان در فرآیند تولید و اشتغال منجر به توسعه و آبادانی هر منطقه‌ای می‌شود و به همین دلیل از همان ابتدا با مشورت با کارشناسان و کمک هم سعی کردیم در این راستا گام برداریم. ابتدا در روستای تپه کبود سفلی کارگاه خیاطی راه‌اندازی کردیم و در این کارگاه بانوان روستا زیر نظر استاد عزیز آقای صامتی آموزش دیدند و  شاهد اولین تولیدات آنها که مانتو بود بودیم. در ادامه با همکاری شبکه توسعه اجتماعی رسالت در هر یک از روستاها یک کارگاه خیاطی راه‌اندازی شد و مجموعا ۶۵خانم در آن کارگاه‌ها آموزش دیدند و کیفهای پارچه‌ای تولیدات آنها در این مرحله بود. امروز هر یک از این بانوان عزیز می‌تواند با استفاده از یک وام قرض‌الحسنه و بدون بهره برای تهیه چرخ‌ خیاطی اقدام کند و فعالیت‌های تولیدی را زیر نظر شبکه که بصورت کامل چرخه تولید را پشتیبانی می‌کند انجام دهد.

    تسهیل‌گر شبکه از روز پنجشنبه مجدد در منطقه مستقر شده است تا امور مربوط به تحویل و راه‌اندازی چرخ‌های خیاطی ۳۳متقاضی را انجام دهد. این چرخ‌ها با استفاده از وام قرض‌الحسنه و بدون‌ بهره که به متقاضیان فعالیت در بخش پوشاک از طرف بانک قرض‌الحسنه رسالت  داده شده است، خریداری شده‌اند که شامل یک چرخ راسته‌دوز‌ و یک چرخ سَردوز برای هر متقاضی می‌باشند و از کرمانشاه به روستاها منتقل شده و در این هفته تحویل متقاضیان خواهد شد.