Disable Preloader

کم کم به پایان فعالیت‌هامون در فاز اول خواهیم رسید و انشاءالله بلافاصله فاز بعدی کارمان را با هم آغاز خواهیم کرد. از مدتها قبل برنامه‌ریزی برای چگونگی انجام فاز دوم را شروع کردیم و خوشحالم از اینکه بر اساس برنامه منسجم و محکمی که با دقت و مشورت زیاد آماده شده است، می‌خواهیم کار کنیم. 

با توجه به اینکه هنوز در سطح منطقه خانوارهای زیادی وجود دارند که ساختمانهای آنها ناتمام است و اکنون قابلیت اسکان در آنها را ندارند؛ تصمیم گرفتیم که به هر خانواری‌ که تحت حمایت یاران عشق قرار می‌گیرد تا سقف سی میلیون تومان بر اساس فرآیندی که طراحی شده است برای انجام فعالیت؛ اهداء کنیم. 
 کم کم شما در جریان چگونگی اجرای فاز دوم قرار خواهم‌ داد. از شما می‌خواهم که به کمک‌ها تون ادامه دهید و بدانید موقعی که شما حمایت می‌کنید به این معنی است که خانواده‌های بیشتری می‌توانند‌ ساختمانهایشان را تکمیل کنند.