Disable Preloader

 

ما در حال ثبت «یاران عشق» هستیم. البته از اردیبهشت ماه پیگیری ها را شروع کردیم و هنوز منتظر جواب هستیم ولی خیلی خوشحالم و واقعاً لحظه شماری می کنم که هر چه زودتر خبر ثبت آن را بشنوم. امیدوارم که هرچه زودتر مراحل ثبت آن انجام شود؛ بخاطر اینکه برای آینده «یاران عشق»، موضوعات زیادی در ذهنم هست و مطمئنم که با ثبت شدن آن، کارهای بیشتری را میتوان در نقاط مختلف کشور انجام داد. به محض ثبت شدن آن، به شما اطلاع خواهم داد و از همه‌ی شما خواهش میکنم دعا کنید که همه چیز به خیر و خوبی انجام شود و این آرزوی من یعنی «داشتن یک موسسه در ایران»، هرچه زودتر برآورده شود‌.