Disable Preloader

 

فعالیت‌های ساخت‌و‌ساز بر روی واحدهای باقیمانده در جریان است و به زودی با اتمام آنها و تحویل خانه‌ها به‌ مردم فاز اول فعالیت‌هایمان رسما به پایان می‌رسد و فاز دوم فعالیت‌ها را انشاءالله به‌زودی در کنار هم و با عشق آغاز خواهیم کرد که فعالیت‌ها در دو قسمت انجام خواهد شد. 

۱.بخش اول فعالیت‌های فاز دوم به تکمیل خانه‌های نیمه‌تمام در داخل سرپل‌ذهاب اختصاص دارد که فرآیند کاری آن تکمیل شده است. ساختمانهای بسیاری در داخل شهر سرپل نیمه تمام هستند و می‌خواهیم با کمک مالی تا سقف ۳۰میلیون تومان به خانوارهای بی‌سرپرست و دارای معلولی‌ که در تامین معیشت در تنگنا هستند به منظور تکمیل خانه‌های ناتمام این دو گروه اقدام کنیم.

۲. بخش دوم فعالیتها به هدیه درب و پنجره به خانوارهای روستایی اختصاص خواهد داشت. در روستاها هنوز ساختمانهای زیادی به دلیل نداشتن درب و پنجره امکان سکونت ندارند و برای اسکان با مشکل مواجه هستند‌. می‌خواهیم با هدیه درب و پنجره به تعداد زیاد امکان سکونت خانوارها را در ساختمان‌ها فراهم کنیم.